Skriv ordenligt på nettet

Selvom du sidder foran skærmen, og du sandsynligvis aldrig kommer til at møde dem der læser hvad du skriver på nettet, så opfør dig ordenligt. Det gælder altså om at føre en anstændig webkommunikation i stedet for alt det ikke tænken sig om snak der efterhånden er alt for meget af her på internettet synes jeg. Du skal huske på at internettet i et eller andet omfang husker hvad der sker, og din opførsel, også selvom du ikke sidder ansigt til ansigt med folk måske kommer til at bide dig selv i halen. Din webkommunikation er derfor måske meget vigtigere end du lige går og aner.

Selv kan jeg da også falde i fælden, og bare fyre en sluder for en sladder afsted uden lige at have tænkt over konsekvenserne, men jeg har dog efterhånden gjort det til en vane for mig selv, at jeg lige sætter mig i 5 sekunder og tænker over om det jeg lige har siddet og skrevet virkelig er noget jeg gerne vil have ud. Det er jo ikke noget man lige kan tage tilbage, og modsat ord i den virkelige verden, så er det jo på nettet, at der er en sindsyg god hukommelse. Det kan være det er noget du f.eks. vil kunne finde via Google de næste 5-10 år. Det kan hurtigt præge mere end man lige går og tænker over. Tænk dig derfor om lille mand og dame 😛

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *